The conqueror of central Asia was _______ ?

A.  Khalid bin Walid

B.  Qutayba bin Muslim

C.  Muslim bin Qasim

D.  None of these

Check Also

Treaty of Hudaibiya in _____ AH?

A.   6 B.   7 C.   5 D.   4